خرید اقساطی از طریق مستمری بگیران تامین اجتماعی ↓

  • ویژه کلیه بازنشستگان و حقوق بگیران تامین اجتماعی از بانک رفاه
  • پیش پرداخت ۳۰ درصد قیمت کالا و با اقساط ۶ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ ماه
  • پرداخت اقساط به صورت کسر از حقوق
  • 1-تصویر شناسنامه و کارت ملی
    2-فیش حقوقی
  • مدت زمان لازم برای انجام خرید اقساطی و تحویل کالا ۷ روز کاری