خرید با چک یا سفته

خرید با چک یا سفته

برای ضمانت اقساط چک صیادی و یا سفته دریافت میشود
خرید بدون نیاز ضامن

خرید بدون نیاز ضامن

در صورت خرید باچک و یاسفته شما نیاز به ضامن ندارید
خرید با وام بانکی

خرید با وام بانکی

خرید از طریق کارت های اعتباری بانک های طرف قرار داد
خرید سریع و اسان و به صورت غیر حضوری

خرید سریع و اسان و به صورت غیر حضوری

تمامی مراحل خرید اقساطی در کمترین زمان به صورت انلاین و به صورت غیر حضوری انجام میشود
خرید اقساطی با چک

خرید اقساطی با چک

خرید اقساطی از طریق چک و بدون ضامن
خرید اقساطی با سفته

خرید اقساطی با سفته

خرید  اقساطی از طریق سفته وبدون ضامن
خرید اقساطی  سازمانی

خرید اقساطی سازمانی

خرید اقساطی برای پرسنل سازمان ها و ادارات دولتی
خرید اقساطی از طریق تامین اجتماعی

خرید اقساطی از طریق تامین اجتماعی

خرید اقساطی  ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
خرید اقساطی با حکمت کارت

خرید اقساطی با حکمت کارت

خرید اقساطی ویژه دارندگان حکمت کارت
خرید اقساطی با بهین کارت

خرید اقساطی با بهین کارت

خرید اعتباری اقساطی از طریق وام بانک سپه
لطفا شرایط مورد نظر انتخاب کنید:
{{ghesta_total | number}}
تومان
حداقل پیش پرداخت: {{ghesta_pre_min | number}} تومان
مبلغ وارد شده کمتر از حداقل پیش‌پرداخت می‌باشد.
{{ghesta_month | number}}
ماه
نتیجه محاسبه
قیمت نقدی (تومان)
{{ ghesta_total | number }}
پیش پرداخت
{{ ghesta_pre | number }}
تعداد اقساط
{{ ghesta_month }}
مبلغ اقساط
{{ ghesta_payment | number }}
جمع کل بازپرداخت
{{ ghesta_payment*ghesta_month | number }}