خرید با چک یا سفته

خرید با چک یا سفته

برای ضمانت اقساط چک صیادی و یا سفته دریافت میشود
خرید بدون نیاز ضامن

خرید بدون نیاز ضامن

در صورت خرید باچک و یاسفته شما نیاز به ضامن ندارید
خرید با وام بانکی

خرید با وام بانکی

خرید از طریق کارت های اعتباری بانک های طرف قرار داد
خرید سریع و اسان و به صورت غیر حضوری

خرید سریع و اسان و به صورت غیر حضوری

تمامی مراحل خرید اقساطی در کمترین زمان به صورت انلاین و به صورت غیر حضوری انجام میشود
خرید اقساطی با چک

خرید اقساطی با چک

خرید اقساطی از طریق چک و بدون ضامن
خرید اقساطی با سفته

خرید اقساطی با سفته

خرید  اقساطی از طریق سفته وبدون ضامن
خرید اقساطی  سازمانی

خرید اقساطی سازمانی

خرید اقساطی برای پرسنل سازمان ها و ادارات دولتی
خرید اقساطی از طریق تامین اجتماعی

خرید اقساطی از طریق تامین اجتماعی

خرید اقساطی  ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی
لطفا شرایط مورد نظر انتخاب کنید:
{{ghesta_total | number}}
تومان
حداقل پیش پرداخت: {{ghesta_pre_min | number}} تومان
مبلغ وارد شده کمتر از حداقل پیش‌پرداخت می‌باشد.
{{ghesta_month | number}}
ماه
نتیجه محاسبه
قیمت نقدی (تومان)
{{ ghesta_total | number }}
پیش پرداخت
{{ ghesta_pre | number }}
تعداد اقساط
{{ ghesta_month }}
مبلغ اقساط
{{ ghesta_payment | number }}
جمع کل بازپرداخت
{{ ghesta_payment*ghesta_month | number }}