خرید اقساطی با چک

خرید اقساطی با چک

(ویژه عموم مردم،بدون ضامن!)


شرایط خرید:

1-یک سوم مبلغ کالا به عنوان پیش پرداخت
2-پرداخت مبلغ باقی مانده در طی اقساط 6 الی 12 ماه
3-نحوی پرداخت از طریق چک صیادی هر دو ماه یکبار
                                                                                                                                       
 مدارک مورد نیاز :                                                            

1-تصویر پشت و روی کارت ملی
2-پرینت حساب چک 3ماهه با مُهر بانک
3-مدرک شغلی(فیش حقوقی،پروانه کسب،گواهی اشتغال)
4-گواهی احراز سامانه ثنا
مدت زمان تحویل کالا 3 الی 4 روزکاری پس از تایید مدارک

خرید اقساطی از طریق تامین اجتماعی

خرید اقساطی از طریق تامین اجتماعی

(ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی)


شرایط خرید:

1-یک سوم مبلغ کالا به عنوان پیش پرداخت
2-پرداخت مبلغ باقی مانده در طی اقساط 6 الی 12 ماه
3-نحوی پرداخت به صورت اقساط کسر از حقوق
                                                                       
               
مدارک مورد نیاز:


1-تصویر پشت و روی کارت ملی
2-تصویر فیش حقوقیمدت زمان تحویل کالا 3 الی 4 روزکاری پس از تایید مدارک


لطفا شرایط مورد نظر انتخاب کنید:
{{ghesta_total | number}}
تومان
حداقل پیش پرداخت: {{ghesta_pre_min | number}} تومان
مبلغ وارد شده کمتر از حداقل پیش‌پرداخت می‌باشد.
{{ghesta_month | number}}
ماه
نتیجه محاسبه
قیمت نقدی (تومان)
{{ ghesta_total | number }}
پیش پرداخت
{{ ghesta_pre | number }}
تعداد اقساط
{{ ghesta_month }}
مبلغ اقساط
{{ ghesta_payment | number }}
جمع کل بازپرداخت
{{ ghesta_payment*ghesta_month | number }}