فرم شماره 1 مشخصات مشتری(خرید باسفته )


  • {{value}}
اطلاعات شخصی شما (باید اطلاعات فرد متقاضی خرید با سفته پر شود)

کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/04/16
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره منزل+کد شهر را بنویسید. شماره منزل+کد شهر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ادرس منزل را بنویسید. ادرس منزل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام شرکت یا محل کار را بنویسید. نام شرکت یا محل کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شغل و ادرس (باید اطلاعات فرد متقاضی خرید با سفته پر شود)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.


شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
درآمد ماهیانه(تقریبی) را بنویسید. درآمد ماهیانه(تقریبی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت شغلی را بنویسید. وضعیت شغلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
ادرس محل کار را بنویسید. ادرس محل کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن محل کار+کد شهر را بنویسید. شماره تلفن محل کار+کد شهر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا به همراه شماره تلفن محل کار کد شهر مورد نظر را نیز طبق نمونه ذکر کنید


اطلاعات بانکی (باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود)

نام وکد شعبه را بنویسید. نام وکد شعبه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام بانک را بنویسید. نام بانک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره حساب حقوق یا پس انداز را بنویسید. شماره حساب حقوق یا پس انداز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد ماه خرید اقساطی را بنویسید. تعداد ماه خرید اقساطی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام کالایی که قصد خرید دارید را بنویسید. نام کالایی که قصد خرید دارید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
حدود مبلغ خرید را بنویسید. حدود مبلغ خرید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

پذیرش کلیه فایل های (......وjpg,png,pdf)امکان پذیر میباشد

تصویر کارت ملی را انتخاب کنید.
تصویر شناسنامه را انتخاب کنید.
تصویر میانگین حساب 6 ماه با مهر بانک را انتخاب کنید.
تصویر مدرک شغلی را انتخاب کنید.

(پروانه کسب یا فیش حقوقی یا گواهی شغلی)


کمی صبر کنید...