خرید اقساطی سازمانی


نحوی خرید
>>در این روش ویژه کلیه کارمندان سازمان ها وادارات دولتی میباشد
شماهم اگر کارمند سازمانی و ادارات  هستید میتوانید از این روش جهت  خریداستفاده فرمایید
اریان دیجیتال در هر زمان امکان عقدقرارداد با کلیه ادارات و سازمان های دولتی را دارد.
>>برای استفاده از این روش فرم های مربوط به عقد قرار داد را از کارشناس مربوطه درخواست کرده و به کار گزین و امور مالی سازمان خود ارائه دهید.
>> پس از عقد قرار داد و تعد کسر اقساط از حقوق توسط سازمان شما امکان خرید اقساطی و خرید اقساطی به صورت کسر از حقوق برای شما امکان و یا همکاران  شما امکا پذیر خواهد بود
>> باتوجه به تعداد پنسل سازمان شما طرح های تخفیفی  مختلفی در خرید ها در نظر گرفته میشود
>>جهت کسب اطلاعات بیشتر و عقد قرار داد می توانید با شماره تماس
021-28424133
داخلی 14 تماس حاصل نمایید