فرم شماره 1 مشخصات مشتری(خرید با چک )


  • {{value}}
اطلاعات شخصی شما (باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود)

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام پدر را بنویسید. نام پدر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1401/04/13
شماره شناسنامه را بنویسید. شماره شناسنامه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
ادرس منزل را بنویسید. ادرس منزل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
شماره تلفن منزل+کد شهر را بنویسید. شماره تلفن منزل+کد شهر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

شغل و ادرس (باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود)
نام وکد شعبه را بنویسید. نام وکد شعبه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

شغل را بنویسید. شغل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سابقه کاری را بنویسید. سابقه کاری را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام شرکت یا محل کار را بنویسید. نام شرکت یا محل کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
درآمد ماهیانه(تقریبی) را بنویسید. درآمد ماهیانه(تقریبی) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وضعیت شغلی را انتخاب کنید.
ادرس محل کار را بنویسید. ادرس محل کار را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن محل کار+کد شهر را بنویسید. شماره تلفن محل کار+کد شهر را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا به همراه شماره تلفن محل کار کد شهر مورد نظر را نیز طبق نمونه ذکر کنید


اطلاعات بانکی (باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود)

شماره کارت را بنویسید. شماره کارت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره شبا را بنویسید. شماره شبا را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره شناسه چک صیادی را بنویسید. شماره شناسه چک صیادی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره حساب جاری دسته چک را بنویسید. شماره حساب جاری دسته چک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
بانک را بنویسید. بانک را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
سال افتتاح حساب را بنویسید. سال افتتاح حساب را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
نام کالایی که قصد خرید دارید را بنویسید. نام کالایی که قصد خرید دارید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
حدود مبلغ خرید را بنویسید. حدود مبلغ خرید را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تعداد ماه خرید اقساطی را بنویسید. تعداد ماه خرید اقساطی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

پذیرش کلیه فایل های (......وjpg,png,pdf)امکان پذیر میباشد

عکس کارت ملی را انتخاب کنید.
عکس پشت کارت ملی را انتخاب کنید.
تصویر شناسنامه را انتخاب کنید.
تصویر مدرک شغلی را انتخاب کنید.

(پروانه کسب یا فیش حقوقی یا گواهی شغلی)

تصویر چک صیادی را انتخاب کنید.
تصویر میانگین حساب 6 ماه با مهر بانک را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...