خرید اقساطی از طریق چک ↓

  • امکان خرید برای کلیه اقشار سراسر کشور (کارمندان.بازنشستگان.مشاغل آزاد) بدون نیاز به ضامن
  • پیش پرداخت ۳۰ درصد قیمت کالا و با اقساط ۶ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ ماه
  • پرداخت اقساط از طریق چک صیادی بصورت ماهیانه و یا هر ۲ الی ۳ ماه یک چک
  • 1-تصویر شناسنامه و کارت ملی
    2-تصویر مدرک شغلی(پروانه کسب و یا فیش حقوقی و یا گواهی اشتغال به کار
    ۳- میانگین حساب ۶ ماهه فعال و قابل قبول با مهر بانک
  • مدت زمان لازم برای انجام خرید اقساطی و تحویل کالا ۷ روز کاری